Ακολουθήστε μας:

ΛΑΜΙΑ ΟΛΕ

Τι είναι το Σκαπτικό Δράπανο

Στους τομείς των κατασκευών και των τεχνικών έργων είναι πολλά τα εξειδικευμένα μηχανήματα που διευκολύνουν στις διάφορες εργασίες. Ένα από αυτά είναι το σκαπτικό δράπανο που χρησιμοποιείται για την διάνοιξη οπών και φρεατίων.

Πως είναι το σκαπτικό δράπανο

Το σκαπτικό δράπανο είναι μια μηχανή που συνδυάζει την περιστροφική κίνηση με κατακόρυφη δύναμη. Αποτελείται από έναν ισχυρό κινητήρα, έναν περιστρεφόμενο άξονα με ένα σκαπτικό τρυπάνι στην άκρη του και ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης που επιτρέπει τόσο την περιστροφή όσο και την ωθητική δύναμη προς τα κάτω.

Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η ικανότητά του να ανοίγει οπές σε βράχους, σε συμπαγή εδάφη και γενικότερα σε σκληρά υλικά. Τα σκαπτικά τρυπάνια κατασκευάζονται από ανθεκτικά κράματα και διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένες κοπτικές ακμές. ‘Έτσι αντέχουν τις τεράστιες πιέσεις και τριβές κατά την διάρκεια της εργασίας.

Εφαρμογές του σκαπτικού δράπανου

Τα σκαπτικά δράπανα χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές στον κατασκευαστικό τομέα, στα δημόσια έργα και στην βιομηχανία. Κάποιες από αυτές είναι:

1. Διάνοιξη φρεατίων: είναι ιδανικά για την κατασκευή φρεατίων αποστράγγισης, ανελκυστήρων, φρεατίων ανύψωσης όπου απαιτείται η δημιουργία κατακόρυφων ή οριζόντιων οπών μεγάλης διαμέτρου.

2. Θεμελίωση κτιρίων: Στις κατασκευές, τα σκαπτικά δράπανα χρησιμοποιούνται για την διάνοιξη οπών για τις πασσάλους θεμελίωσης των κτιρίων, ιδιαίτερα σε περιοχές με σκληρά εδάφη ή βραχώδεις σχηματισμούς.

3. Εξόρυξη: Στην εξορυκτική βιομηχανία, τα σκαπτικά δράπανα έχουν σημαντικό ρόλο τόσο στην προετοιμασία των χώρων εξόρυξης, την ανάπτυξη στοών καθώς και τη δημιουργία φρεατίων αερισμού και πρόσβασης.

4. Σήραγγες: Σε μεγάλα έργα υποδομής όπως η κατασκευή σηράγγων, τα σκαπτικά δράπανα είναι απαραίτητα για την εκσκαφή και την κατασκευή φρεατίων αερισμού και πρόσβασης κατά μήκος της σήραγγας.

5. Γεωτρήσεις: Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σκαπτικά δράπανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διάνοιξη γεωτρήσεων εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και για γεωλογικές εξερευνήσεις και δειγματοληψίες.

Τύποι Σκαπτικών Δραπάνων

Υπάρχουν διάφοροι τύποι σκαπτικών δραπάνων που διαφέρουν ως προς το μέγεθος, την ισχύ και τις δυνατότητές τους. Οι πιο κοινοί τύποι είναι:

1. Δράπανα με πρέσα: χρησιμοποιούν μια υδραυλική πρέσα για να ασκούν την απαραίτητη κατακόρυφη δύναμη κατά την διάνοιξη της οπής.

2. Περιστροφικά δράπανα: Τα περιστροφικά δράπανα στηρίζονται σε έναν περιστρεφόμενο βραχίονα που επιτρέπει την διάνοιξη οπών υπό γωνία.

3. Συρματοτροχιασμένα δράπανα: Αυτά τα δράπανα είναι εξοπλισμένα με ένα σύστημα συρματοτροχιών που επιτρέπει την οριζόντια μετακίνηση του τρυπανιού για την διάνοιξη οπών μεγάλης διαμέτρου.

Τα σκαπτικά δράπανα είναι ισχυρά και εξειδικευμένα μηχανήματα που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή και στα τεχνικά έργα. Παρά το μεγάλο τους μέγεθος και βάρος, είναι σχεδιασμένα για υψηλή κινητικότητα και μπορούν να μεταφερθούν σε διάφορες τοποθεσίες εργοτάξιων.

Λειτουργία

Η λειτουργία ενός σκαπτικού δράπανου περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του.

1. Ροπή στρέψης: Η ροπή στρέψης είναι η περιστροφική δύναμη που ασκείται στο σκαπτικό τρυπάνι και καθορίζει την ικανότητά του να διαπερνά σκληρά υλικά.

2. Ταχύτητα περιστροφής: Η ταχύτητα περιστροφής του τρυπανιού ρυθμίζεται ανάλογα με το υλικό και τις συνθήκες εργασίας για βέλτιστη απόδοση.

3. Δύναμη ώθησης: Η δύναμη ώθησης είναι η κατακόρυφη δύναμη που ασκείται για να ωθήσει το τρυπάνι προς τα κάτω και να διατρήσει το έδαφος.

4. Βάθος διάτρησης: Ανάλογα με την εφαρμογή, τα σκαπτικά δράπανα μπορούν να διανοίξουν οπές σε διάφορα βάθη, από μερικά μέτρα έως και εκατοντάδες μέτρα.

5. Διάμετρος οπής: Η διάμετρος της οπής καθορίζεται από το μέγεθος του σκαπτικού τρυπανιού και μπορεί να κυμαίνεται από λίγα εκατοστά έως αρκετά μέτρα.

Οι μηχανικοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους κατά τον σχεδιασμό του έργου και την επιλογή του κατάλληλου σκαπτικού δράπανου για την εκάστοτε εργασία.

Ασφάλεια

Λόγω του μεγέθους και της ισχύος τους, τα σκαπτικά δράπανα ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των χειριστών τους. Οπότε και είναι σημαντικό να τηρούνται αυστηρά πρότυπα ασφαλείας κατά τη λειτουργία τους.

Επιπλέον, η χρήση των σκαπτικών δραπάνων μπορεί να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως παραγωγή θορύβου, δονήσεις και εκπομπές σκόνης. Ως εκ τούτου, απαιτούνται κατάλληλα μέτρα ελέγχου για τον περιορισμό αυτών των επιπτώσεων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πηγή: https://thetoolbox.gr/

0
0
votes
Article Rating
Subscribe

Notify of

guest0 Comments


Inline Feedbacks
View all comments

Καντε κλίκ για σχόλιο
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ΛΑΜΙΑ ΟΛΕ